User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:orgel:start [2016/06/15 16:48]
kgs
projekt:orgel:start [2017/07/26 00:28]
kgs
Line 1: Line 1:
 ===== Orgel ===== ===== Orgel =====
 Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.
 +
 +===== Progress =====
 +  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln
 +  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel
 +  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel
 +
 +===== TODO =====
 +  * Nätagg måste lösas
 +  * Låda för montering av moduler måste lösas
 +  * Delayregister måste fixas till backplanet
 +  * Modul med skiftregister för inläsning från orgeln måste fixas
 +
 +===== Planerade Features =====
 +  * Mini-ITX som styrdator, kommunicerar medelst IDE. 
 +  * Hårddisk för OS och sparade inställningar.
 +  * SID chip för ett äkta Commodore 64 sound.
 +  * Någon sorts analogsynt som Bjarni tänkte mecka ihop.
 +  * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)
 +  * YM2612 för lite FMsyntes (bjarni kommer nog kräva viss övertalning)
 +  * Trummaskinen från orgeln bör konverteras till en digitalstyrd sådan
 +===== Överkursfeatures (låg prioritet) =====
 +  * Egen ring modulator
  
 ===== Namnförslag ===== ===== Namnförslag =====
   * T-orgeln Torkel   * T-orgeln Torkel
-  * Psalmiak +  * Psalmiak  
-  * Oprah+  * орган
   * Bisarrnajaden   * Bisarrnajaden
 +  * Dr Finemang 
 +  * Sidraulis 
 +  * Ogler / Euler
 ===== Tidsplan ===== ===== Tidsplan =====
 Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare. Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.
 +
 +===== Bilder =====
 +
 +{{:​projekt:​orgel:​20160629_211605_001.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160629_211427.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160629_211528_001.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_181150.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_193848.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_215146.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_215207.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160716_150209.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160725_192548.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160726_175148.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160929_122940.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160929_122932.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20161010_184454.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20161012_192653.jpg?​direct&​100|}}
 +
 +
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2017/07/26 00:28 by kgs