User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:orgel:start [2016/06/15 16:48]
kgs
projekt:orgel:start [2017/07/26 00:28]
kgs
Line 1: Line 1:
 ===== Orgel ===== ===== Orgel =====
 Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.
 +
 +===== Progress =====
 +  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln
 +  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel
 +  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel
 +
 +===== TODO =====
 +  * Nätagg måste lösas
 +  * Låda för montering av moduler måste lösas
 +  * Delayregister måste fixas till backplanet
 +  * Modul med skiftregister för inläsning från orgeln måste fixas
 +
 +===== Planerade Features =====
 +  * Mini-ITX som styrdator, kommunicerar medelst IDE. 
 +  * Hårddisk för OS och sparade inställningar.
 +  * SID chip för ett äkta Commodore 64 sound.
 +  * Någon sorts analogsynt som Bjarni tänkte mecka ihop.
 +  * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)
 +  * YM2612 för lite FMsyntes (bjarni kommer nog kräva viss övertalning)
 +  * Trummaskinen från orgeln bör konverteras till en digitalstyrd sådan
 +===== Överkursfeatures (låg prioritet) =====
 +  * Egen ring modulator
  
 ===== Namnförslag ===== ===== Namnförslag =====
   * T-orgeln Torkel   * T-orgeln Torkel
-  * Psalmiak +  * Psalmiak  
-  * Oprah+  * орган
   * Bisarrnajaden   * Bisarrnajaden
 +  * Dr Finemang 
 +  * Sidraulis 
 +  * Ogler / Euler
 ===== Tidsplan ===== ===== Tidsplan =====
 Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare. Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.
 +
 +===== Bilder =====
 +
 +{{:​projekt:​orgel:​20160629_211605_001.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160629_211427.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160629_211528_001.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_181150.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_193848.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_215146.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_215207.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160716_150209.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160725_192548.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160726_175148.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160929_122940.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160929_122932.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20161010_184454.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20161012_192653.jpg?​direct&​100|}}
 +
 +
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2018/01/21 15:56 by kgs