User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:orgel:start [2016/06/15 16:53]
kgs
projekt:orgel:start [2017/07/26 00:25]
kgs [Namnförslag]
Line 3: Line 3:
  
 ===== Features ===== ===== Features =====
-  * Mini-ITX som styrdator +  * Mini-ITX som styrdator, kommunicerar medelst IDE.  
-  * SID chip (från ​Commodore 64) +  * Hårddisk för OS och sparade inställningar. 
-  * Någon sorts analogsynt som Bjarni tänkte mecka ihop+  * SID chip för ett äkta Commodore 64 sound. 
 +  * Någon sorts analogsynt som Bjarni tänkte mecka ihop
 +  * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln) 
 +  * YM2612 för lite FMsyntes (bjarni kommer nog kräva viss övertalning) 
 +  * Trummaskinen från orgeln bör konverteras till en digitalstyrd sådan 
 +===== Överkursfeatures (låg prioritet) ===== 
 +  * Egen ring modulator
  
 ===== Namnförslag ===== ===== Namnförslag =====
   * T-orgeln Torkel   * T-orgeln Torkel
-  * Psalmiak +  * Psalmiak  
-  * Oprah+  * орган
   * Bisarrnajaden   * Bisarrnajaden
 +  * Dr Finemang 
 +  * Sidraulis 
 +  * Ogler / Euler
 ===== Tidsplan ===== ===== Tidsplan =====
 Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare. Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.
 +
 +===== Bilder =====
 +
 +{{:​projekt:​orgel:​20160629_211605_001.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160629_211427.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160629_211528_001.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_181150.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_193848.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_215146.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160708_215207.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160716_150209.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160725_192548.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160726_175148.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160929_122940.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20160929_122932.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20161010_184454.jpg?​direct&​100|}}
 +{{:​projekt:​orgel:​20161012_192653.jpg?​direct&​100|}}
 +
 +
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2018/03/15 02:55 by bjarni