User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekt:orgel:start [2016/06/17 12:15]
kgs [Namnförslag]
projekt:orgel:start [2018/10/14 23:05]
kgs
Line 1: Line 1:
-===== Orgel ===== +===== Orgeln Euler ===== 
-Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.+Vi bygger om en gammal transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. [[projekt:orgel:devlog|Här]] finns en dev log.
  
-===== Features ===== +Orgeln utökar vi med bakplan för digitalstyrda (analog)synthmoduler, en PC-dator med RT-patchad Linux som styr modulerna, en pekskärm, ljud- och signalroutningskretsar, nätdelar, samt en mängd extra reglage för att styra alltsammans. Resultatet är alltså en orgel med kraftigt utökad funktionalitet som man kan spela på som innan, men också konfigurera i mjukvara till att spela allehanda synthljud, samt även spela in ljud till fil, spara inställningar och instrumentdefinitioner, tracka musik, osv osv. 
-  * Mini-ITX som styrdatorkommunicerar medelst IDE.  + 
-  * Hårddisk för att spara inställningar och eventuellt samplingar. +Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "орган", "T-orgeln Torkel", "Dr Finemang" osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "Euler", som är så att säga ett fonetiskt anagram av "orgel". En alternativ stavning av namnet är "Ogler", ett bokstavligt anagram av "orgel"
-  * SID chip för ett äkta Commodore 64 sound. + 
-  * Någon sorts analogsynt som Bjarni tänkte mecka ihop+===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är överstrukna) ===== 
 +  * <del>En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</del> 
 +  * Snyggt trähölje till ovanstående 
 +  * <del>Kortramar med bakplan för inkoppling av moduler</del> 
 +  * Strömförsöjning till dessa (delvis färdigt) 
 +  * <del>PC-dator som kan kommunicera med bakplanet</del> 
 +  * <del>Modul för avläsning av klaviatur och reglage på orgeln</del> (inte allting inkopplat dock) 
 +  * <del>Pekskärm med stylus och touchmonterad på en snitsig panel</del> 
 +  * 8st enkodrar på skärmpanelen (har monterats dit men inte kopplats in) 
 +  * Routingmatris för ljud och kontrollsignaler 
 +  * Modul med SID-chip för ett äkta Commodore-64-sound 
 +  * YM2612 för FM-syntes 
 +  * <del>Datorstyrd version av Crumar-orgelns slagverkssektion</del> 
 +  * Analogsynthmoduler: DCO/VCO, envelope, VCA, VCF 
 +  * Modulationshjul 
 +  * Extra fotreglage, inklusive en hihat-pedal vi fick 
 + 
 +===== Planerad funktionalitet ===== 
 +  * Grafisk patchning i mjukvara 
 +  * Skriptning i t.ex. Python 
 +  * Sparande av inställningar på fil (även USB, SD-kort, etc) 
 +  * Tracker 
 +  * Externa effekter
   * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)   * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)
  
-===== Överkursfeatures (låg prioritet) ===== +===== Potentiella features (låg prioritet) ===== 
-  * Egen ring modulator+  * Ringmodulator ? 
 +  * Programmerbara DSP:er ? 
 + 
 +===== Lista över moduler som finns nu ===== 
 +  * MOG (Människa-Orgel-Gränssnittet), modul nr 16. Läser från manualer, pedal, och manubrier. 
 +  * Trummor, modul nr 0. Skickar triggerpulser till separat monterade slagverkskretsar. Styr idag slagverkssektionen från Crumar-orgelns Nerve Centre, men har lediga outputs för en 7-8 trummor till. 
 + 
 +===== KÄNDA PROBLEM ===== 
 +  * Ibland blippar det till av att mog läser en tangenttryckning som inte finns 
 +  * Ibland när man slår av/på lesliet så beter sig mjukvaran märkligt 
 +  * Ibland så fungerar inte basket star pålitligt. Brus? 
 + 
 +===== Bilder ===== 
 + 
 +{{:projekt:orgel:20160629_211605_001.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160629_211427.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160629_211528_001.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160708_181150.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160708_193848.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160708_215146.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160708_215207.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160716_150209.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160725_192548.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160726_175148.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160929_122940.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20160929_122932.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20161010_184454.jpg?direct&100|}} 
 +{{:projekt:orgel:20161012_192653.jpg?direct&100|}} 
 + 
 +[[projekt:orgel:utgifter|Anteckningar om utlägg]]
  
-===== Namnförslag ===== 
-  * T-orgeln Torkel 
-  * Psalmiak / Psalmiac 
-  * орган 
-  * Bisarrnajaden 
-  * Dr Finemang 
-  * Sidraulis 
-===== Tidsplan ===== 
-Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare. 
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2018/10/14 23:06 by kgs