User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:orgel:start [2016/10/16 03:12]
kgs
projekt:orgel:start [2017/07/26 00:25]
kgs [Namnförslag]
Line 9: Line 9:
   * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)   * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)
   * YM2612 för lite FMsyntes (bjarni kommer nog kräva viss övertalning)   * YM2612 för lite FMsyntes (bjarni kommer nog kräva viss övertalning)
 +  * Trummaskinen från orgeln bör konverteras till en digitalstyrd sådan
 ===== Överkursfeatures (låg prioritet) ===== ===== Överkursfeatures (låg prioritet) =====
   * Egen ring modulator   * Egen ring modulator
Line 19: Line 20:
   * Dr Finemang   * Dr Finemang
   * Sidraulis   * Sidraulis
 +  * Ogler / Euler
 ===== Tidsplan ===== ===== Tidsplan =====
 Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare. Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.
  
-==== Bilder ====+===== Bilder ​=====
  
 {{:​projekt:​orgel:​20160629_211605_001.jpg?​direct&​100|}} {{:​projekt:​orgel:​20160629_211605_001.jpg?​direct&​100|}}
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2018/03/15 02:55 by bjarni