User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:orgel:start [2016/10/16 03:21]
kgs
projekt:orgel:start [2017/07/26 00:28]
kgs
Line 2: Line 2:
 Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.
  
-===== Features =====+===== Progress ===== 
 +  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln 
 +  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel 
 +  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel 
 + 
 +===== TODO ===== 
 +  * Nätagg måste lösas 
 +  * Låda för montering av moduler måste lösas 
 +  * Delayregister måste fixas till backplanet 
 +  * Modul med skiftregister för inläsning från orgeln måste fixas 
 + 
 +===== Planerade ​Features =====
   * Mini-ITX som styrdator, kommunicerar medelst IDE.    * Mini-ITX som styrdator, kommunicerar medelst IDE. 
   * Hårddisk för OS och sparade inställningar.   * Hårddisk för OS och sparade inställningar.
Line 9: Line 20:
   * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)   * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)
   * YM2612 för lite FMsyntes (bjarni kommer nog kräva viss övertalning)   * YM2612 för lite FMsyntes (bjarni kommer nog kräva viss övertalning)
 +  * Trummaskinen från orgeln bör konverteras till en digitalstyrd sådan
 ===== Överkursfeatures (låg prioritet) ===== ===== Överkursfeatures (låg prioritet) =====
   * Egen ring modulator   * Egen ring modulator
Line 19: Line 31:
   * Dr Finemang   * Dr Finemang
   * Sidraulis   * Sidraulis
 +  * Ogler / Euler
 ===== Tidsplan ===== ===== Tidsplan =====
 Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare. Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2017/07/26 00:28 by kgs