User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:orgel:start [2017/07/26 00:25]
kgs [Namnförslag]
projekt:orgel:start [2017/07/26 00:28]
kgs
Line 2: Line 2:
 Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.
  
-===== Features =====+===== Progress ===== 
 +  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln 
 +  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel 
 +  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel 
 + 
 +===== TODO ===== 
 +  * Nätagg måste lösas 
 +  * Låda för montering av moduler måste lösas 
 +  * Delayregister måste fixas till backplanet 
 +  * Modul med skiftregister för inläsning från orgeln måste fixas 
 + 
 +===== Planerade ​Features =====
   * Mini-ITX som styrdator, kommunicerar medelst IDE.    * Mini-ITX som styrdator, kommunicerar medelst IDE. 
   * Hårddisk för OS och sparade inställningar.   * Hårddisk för OS och sparade inställningar.
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2018/03/15 02:55 by bjarni