User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:orgel:start [2018/03/15 02:54]
bjarni
projekt:orgel:start [2018/03/15 02:55]
bjarni [Planerad hårdvara (redan färdiga delar är <del>överstrukna</del>)]
Line 6: Line 6:
 Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "​орган",​ "​T-orgeln Torkel",​ "Dr Finemang"​ osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "​Euler",​ som är så att säga ett fonetiskt anagram av "​orgel"​. En alternativ stavning av namnet är "​Ogler",​ ett bokstavligt anagram av "​orgel"​. Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "​орган",​ "​T-orgeln Torkel",​ "Dr Finemang"​ osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "​Euler",​ som är så att säga ett fonetiskt anagram av "​orgel"​. En alternativ stavning av namnet är "​Ogler",​ ett bokstavligt anagram av "​orgel"​.
  
-===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är <del>överstrukna</​del>​) =====+===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är överstrukna) =====
   * <​del>​En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</​del>​   * <​del>​En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</​del>​
   * Snyggt trähölje till ovanstående   * Snyggt trähölje till ovanstående
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2018/10/14 23:06 by kgs