User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:orgel:start [2018/03/15 02:54]
bjarni
projekt:orgel:start [2018/10/14 23:06]
kgs [KÄNDA PROBLEM]
Line 6: Line 6:
 Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "орган", "T-orgeln Torkel", "Dr Finemang" osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "Euler", som är så att säga ett fonetiskt anagram av "orgel". En alternativ stavning av namnet är "Ogler", ett bokstavligt anagram av "orgel". Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "орган", "T-orgeln Torkel", "Dr Finemang" osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "Euler", som är så att säga ett fonetiskt anagram av "orgel". En alternativ stavning av namnet är "Ogler", ett bokstavligt anagram av "orgel".
  
-===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är <del>överstrukna</del>) =====+===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är överstrukna) =====
   * <del>En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</del>   * <del>En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</del>
   * Snyggt trähölje till ovanstående   * Snyggt trähölje till ovanstående
Line 38: Line 38:
   * MOG (Människa-Orgel-Gränssnittet), modul nr 16. Läser från manualer, pedal, och manubrier.   * MOG (Människa-Orgel-Gränssnittet), modul nr 16. Läser från manualer, pedal, och manubrier.
   * Trummor, modul nr 0. Skickar triggerpulser till separat monterade slagverkskretsar. Styr idag slagverkssektionen från Crumar-orgelns Nerve Centre, men har lediga outputs för en 7-8 trummor till.   * Trummor, modul nr 0. Skickar triggerpulser till separat monterade slagverkskretsar. Styr idag slagverkssektionen från Crumar-orgelns Nerve Centre, men har lediga outputs för en 7-8 trummor till.
 +
 +===== Kända problem =====
 +  * Ibland blippar det till av att mog läser en tangenttryckning som inte finns
 +  * Ibland när man slår av/på lesliet så beter sig mjukvaran märkligt
 +  * Ibland så fungerar inte basket star pålitligt. Brus?
  
 ===== Bilder ===== ===== Bilder =====
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2018/10/14 23:06 by kgs