Table of Contents

Orgeln Euler

Vi bygger om en gammal transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. Här finns en dev log.

Orgeln utökar vi med bakplan för digitalstyrda (analog)synthmoduler, en PC-dator med RT-patchad Linux som styr modulerna, en pekskärm, ljud- och signalroutningskretsar, nätdelar, samt en mängd extra reglage för att styra alltsammans. Resultatet är alltså en orgel med kraftigt utökad funktionalitet som man kan spela på som innan, men också konfigurera i mjukvara till att spela allehanda synthljud, samt även spela in ljud till fil, spara inställningar och instrumentdefinitioner, tracka musik, osv osv.

Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn – “орган”, “T-orgeln Torkel”, “Dr Finemang” osv – har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för “Euler”, som är så att säga ett fonetiskt anagram av “orgel”. En alternativ stavning av namnet är “Ogler”, ett bokstavligt anagram av “orgel”.

Planerad hårdvara (redan färdiga delar är överstrukna)

Planerad funktionalitet

Potentiella features (låg prioritet)

Lista över moduler som finns nu

Kända problem

Bilder

Anteckningar om utlägg