User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

This is an old revision of the document!


Orgel

Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.

Features

 • Mini-ITX som styrdator, kommunicerar medelst IDE.
 • Hårddisk för att spara inställningar och eventuellt samplingar.
 • SID chip för ett äkta Commodore 64 sound.
 • Någon sorts analogsynt som Bjarni tänkte mecka ihop
 • Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)

Överkursfeatures (låg prioritet)

 • Egen ring modulator

Namnförslag

 • T-orgeln Torkel
 • Psalmiak
 • орган
 • Bisarrnajaden
 • Dr Finemang

Tidsplan

Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.

projekt/orgel/start.1466074929.txt.gz · Last modified: 2016/06/16 13:02 by kgs