User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:orgel:start [2016/10/16 03:21]
kgs
projekt:orgel:start [2018/10/14 23:06] (current)
kgs [KÄNDA PROBLEM]
Line 1: Line 1:
-===== Orgel ===== +===== Orgeln Euler ===== 
-Vi bygger om en gammal ​sketen ​transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.+Vi bygger om en gammal transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. [[projekt:​orgel:​devlog|Här]] finns en dev log.
  
-===== Features ​===== +Orgeln utökar vi med bakplan för digitalstyrda (analog)synthmoduler,​ en PC-dator med RT-patchad Linux som styr modulerna, en pekskärm, ljud- och signalroutningskretsar,​ nätdelar, samt en mängd extra reglage för att styra alltsammans. Resultatet är alltså en orgel med kraftigt utökad funktionalitet som man kan spela på som innan, men också konfigurera i mjukvara till att spela allehanda synthljud, samt även spela in ljud till fil, spara inställningar och instrumentdefinitioner,​ tracka musik, osv osv. 
-  * Mini-ITX som styrdatorkommunicerar medelst IDE.  + 
-  * Hårddisk ​för OS och sparade inställningar. +Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "​орган",​ "​T-orgeln Torkel",​ "Dr Finemang"​ osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "​Euler",​ som är så att säga ett fonetiskt anagram av "​orgel"​. En alternativ stavning av namnet är "​Ogler",​ ett bokstavligt anagram av "​orgel"​. 
-  * SID chip för ett äkta Commodore 64 sound. + 
-  * Någon sorts analogsynt som Bjarni tänkte mecka ihop.+===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är överstrukna) ​===== 
 +  * <​del>​En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</​del>​ 
 +  * Snyggt trähölje till ovanstående 
 +  * <​del>​Kortramar med bakplan för inkoppling av moduler</​del>​ 
 +  * Strömförsöjning till dessa (delvis färdigt) 
 +  * <​del>​PC-dator som kan kommunicera med bakplanet</​del>​ 
 +  * <​del>​Modul för avläsning av klaviatur och reglage på orgeln</​del>​ (inte allting inkopplat dock) 
 +  * <​del>​Pekskärm med stylus och touchmonterad på en snitsig panel</​del>​ 
 +  * 8st enkodrar på skärmpanelen (har monterats dit men inte kopplats in) 
 +  * Routingmatris ​för ljud och kontrollsignaler 
 +  * Modul med SID-chip för ett äkta Commodore-64-sound 
 +  * YM2612 för FM-syntes 
 +  * <​del>​Datorstyrd version av Crumar-orgelns slagverkssektion</​del>​ 
 +  * Analogsynthmoduler:​ DCO/VCO, envelope, VCA, VCF 
 +  * Modulationshjul 
 +  * Extra fotreglage, inklusive en hihat-pedal vi fick 
 + 
 +===== Planerad funktionalitet ===== 
 +  * Grafisk patchning i mjukvara 
 +  * Skriptning i t.ex. Python 
 +  * Sparande av inställningar på fil (även USB, SD-kort, etc) 
 +  * Tracker 
 +  * Externa effekter
   * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)   * Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)
-  * YM2612 för lite FMsyntes (bjarni kommer nog kräva viss övertalning) 
-===== Överkursfeatures (låg prioritet) ===== 
-  * Egen ring modulator 
  
-===== Namnförslag ​===== +===== Potentiella features (låg prioritet) ​===== 
-  * T-orgeln Torkel +  * Ringmodulator ? 
-  * Psalmiak ​ +  * Programmerbara DSP:er ? 
-  * орган + 
-  * Bisarrnajaden +===== Lista över moduler som finns nu ===== 
-  * Dr Finemang +  * MOG (Människa-Orgel-Gränssnittet),​ modul nr 16. Läser från manualer, pedal, och manubrier. 
-  * Sidraulis +  * Trummor, modul nr 0. Skickar triggerpulser till separat monterade slagverkskretsar. Styr idag slagverkssektionen från Crumar-orgelns Nerve Centre, men har lediga outputs för en 7-8 trummor till. 
-===== Tidsplan ​===== + 
-Vi siktar på att ha någonting ​som fungerar ​förr eller senare.+===== Kända problem ​===== 
 +  * Ibland blippar det till av att mog läser en tangenttryckning ​som inte finns 
 +  * Ibland när man slår av/på lesliet så beter sig mjukvaran märkligt 
 +  * Ibland så fungerar ​inte basket star pålitligtBrus?
  
 ===== Bilder ===== ===== Bilder =====
Line 39: Line 61:
 {{:​projekt:​orgel:​20161012_192653.jpg?​direct&​100|}} {{:​projekt:​orgel:​20161012_192653.jpg?​direct&​100|}}
  
 +[[projekt:​orgel:​utgifter|Anteckningar om utlägg]]
  
projekt/orgel/start.1476580883.txt.gz · Last modified: 2016/10/16 03:21 by kgs