User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:orgel:start [2017/07/26 00:28]
kgs
projekt:orgel:start [2017/11/03 19:12] (current)
kgs [Orgel]
Line 1: Line 1:
 ===== Orgel ===== ===== Orgel =====
-Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.+Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. [[projekt:​orgel:​devlog|Här]] finns en dev log.
  
 ===== Progress ===== ===== Progress =====
-  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln +  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln. 
-  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel +  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel. 
-  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel +  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel. 
 +  * Frontpanelen med skärmen har monterats. 
 +  * Modulram har monterats på ovansidan av orgeln.
 ===== TODO ===== ===== TODO =====
-  * Nätagg måste lösas +  * <del>Nätagg måste lösas</​del>​ 
-  * Låda för montering av moduler måste lösas+  * <del>Låda för montering av moduler måste lösas</​del>​
   * Delayregister måste fixas till backplanet   * Delayregister måste fixas till backplanet
   * Modul med skiftregister för inläsning från orgeln måste fixas   * Modul med skiftregister för inläsning från orgeln måste fixas
projekt/orgel/start.1501021714.txt.gz · Last modified: 2017/07/26 00:28 by kgs