User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:orgel:start [2017/11/03 19:08]
kgs [TODO]
projekt:orgel:start [2017/11/03 19:12] (current)
kgs [Orgel]
Line 1: Line 1:
 ===== Orgel ===== ===== Orgel =====
-Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.+Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. [[projekt:​orgel:​devlog|Här]] finns en dev log.
  
 ===== Progress ===== ===== Progress =====
-  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln +  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln. 
-  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel +  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel. 
-  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel +  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel. 
 +  * Frontpanelen med skärmen har monterats. 
 +  * Modulram har monterats på ovansidan av orgeln.
 ===== TODO ===== ===== TODO =====
   * <​del>​Nätagg måste lösas</​del>​   * <​del>​Nätagg måste lösas</​del>​
projekt/orgel/start.1509732508.txt.gz · Last modified: 2017/11/03 19:08 by kgs