User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:orgel:start [2018/03/15 02:54]
bjarni
projekt:orgel:start [2018/10/14 23:06] (current)
kgs [KÄNDA PROBLEM]
Line 6: Line 6:
 Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "​орган",​ "​T-orgeln Torkel",​ "Dr Finemang"​ osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "​Euler",​ som är så att säga ett fonetiskt anagram av "​orgel"​. En alternativ stavning av namnet är "​Ogler",​ ett bokstavligt anagram av "​orgel"​. Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "​орган",​ "​T-orgeln Torkel",​ "Dr Finemang"​ osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "​Euler",​ som är så att säga ett fonetiskt anagram av "​orgel"​. En alternativ stavning av namnet är "​Ogler",​ ett bokstavligt anagram av "​orgel"​.
  
-===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är <del>överstrukna</​del>​) =====+===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är överstrukna) =====
   * <​del>​En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</​del>​   * <​del>​En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</​del>​
   * Snyggt trähölje till ovanstående   * Snyggt trähölje till ovanstående
Line 38: Line 38:
   * MOG (Människa-Orgel-Gränssnittet),​ modul nr 16. Läser från manualer, pedal, och manubrier.   * MOG (Människa-Orgel-Gränssnittet),​ modul nr 16. Läser från manualer, pedal, och manubrier.
   * Trummor, modul nr 0. Skickar triggerpulser till separat monterade slagverkskretsar. Styr idag slagverkssektionen från Crumar-orgelns Nerve Centre, men har lediga outputs för en 7-8 trummor till.   * Trummor, modul nr 0. Skickar triggerpulser till separat monterade slagverkskretsar. Styr idag slagverkssektionen från Crumar-orgelns Nerve Centre, men har lediga outputs för en 7-8 trummor till.
 +
 +===== Kända problem =====
 +  * Ibland blippar det till av att mog läser en tangenttryckning som inte finns
 +  * Ibland när man slår av/på lesliet så beter sig mjukvaran märkligt
 +  * Ibland så fungerar inte basket star pålitligt. Brus?
  
 ===== Bilder ===== ===== Bilder =====
projekt/orgel/start.1521078892.txt.gz · Last modified: 2018/03/15 02:54 by bjarni