User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:orgel:start [2018/03/15 02:54]
bjarni
projekt:orgel:start [2018/03/15 02:55] (current)
bjarni [Planerad hårdvara (redan färdiga delar är <del>överstrukna</del>)]
Line 6: Line 6:
 Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "​орган",​ "​T-orgeln Torkel",​ "Dr Finemang"​ osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "​Euler",​ som är så att säga ett fonetiskt anagram av "​orgel"​. En alternativ stavning av namnet är "​Ogler",​ ett bokstavligt anagram av "​orgel"​. Efter att ha diskuterat flera olika utmärkta förslag till namn -- "​орган",​ "​T-orgeln Torkel",​ "Dr Finemang"​ osv -- har vi bestämt oss för att kalla instrumentet för "​Euler",​ som är så att säga ett fonetiskt anagram av "​orgel"​. En alternativ stavning av namnet är "​Ogler",​ ett bokstavligt anagram av "​orgel"​.
  
-===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är <del>överstrukna</​del>​) =====+===== Planerad hårdvara (redan färdiga delar är överstrukna) =====
   * <​del>​En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</​del>​   * <​del>​En fällbar träram och hylla för montering av de egna delarna</​del>​
   * Snyggt trähölje till ovanstående   * Snyggt trähölje till ovanstående
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2018/03/15 02:55 by bjarni