User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering

Här listar vi Updates datorer efter hur viktiga vi tycker de är utifrån ett musealt perspektiv. Än så länge ganska löst definerat och listan nedan är inte slutgiltig.

projekt/rudel/grovinventering.txt · Last modified: 2017/02/04 17:17 by ams