User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:arne

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
projekt:rudel:grovinventering:arne [2017/02/02 16:11]
lidbjork Skapade sidan. Lade till info som bqt mailat.
projekt:rudel:grovinventering:arne [2017/02/02 16:12]
lidbjork
Line 1: Line 1:
 **Namn:** Arne **Namn:** Arne
-** + 
-Modell:** Ursprungligen VAX 8600, uppgraderad till 8650 +**Modell:** Ursprungligen VAX 8600, uppgraderad till 8650 
-** + 
-Introduktionsår:​** Cirka 1984 +**Introduktionsår:​** Cirka 1984 
-** + 
-Tillverkare:​** Digital Equipment Corporation (DEC) +**Tillverkare:​** Digital Equipment Corporation (DEC) 
-** + 
-Arnes historia:** Denna VAX kommer från DEC i Sundbyberg. Den har hetat STKCSB på DEC, där den administrerades av Update-medlemmen bqt.+**Arnes historia:** Denna VAX kommer från DEC i Sundbyberg. Den har hetat STKCSB på DEC, där den administrerades av Update-medlemmen bqt.
  
 **Donator:​** DEC, Sundbyberg, cirka 1996. **Donator:​** DEC, Sundbyberg, cirka 1996.
projekt/rudel/grovinventering/arne.txt · Last modified: 2017/02/02 16:13 by lidbjork