User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:arne

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:arne [2017/02/02 16:11]
lidbjork Skapade sidan. Lade till info som bqt mailat.
projekt:rudel:grovinventering:arne [2017/02/02 16:13]
lidbjork
Line 1: Line 1:
 **Namn:** Arne **Namn:** Arne
-** 
-Modell:** Ursprungligen VAX 8600, uppgraderad till 8650 
-** 
-Introduktionsår:​** Cirka 1984 
-** 
-Tillverkare:​** Digital Equipment Corporation (DEC) 
-** 
-Arnes historia:** Denna VAX kommer från DEC i Sundbyberg. Den har hetat STKCSB på DEC, där den administrerades av Update-medlemmen bqt. 
  
-**Donator:** DEC, Sundbyberg, cirka 1996.+**Modell:** Ursprungligen VAX 8600, uppgraderad till 8650 
 + 
 +**Introduktionsår:​** Cirka 1984 
 + 
 +**Tillverkare:​** Digital Equipment Corporation (DEC
 + 
 +**Arnes historia:** Denna VAX kommer från Digital i Sundbyberg. Där har den hetat STKCSBoch administrerades av Update-medlemmen bqt. 
 + 
 +**Donator:​** Digital i Sundbyberg, cirka 1996.
  
 **Kontaktperson(er):​** bqt **Kontaktperson(er):​** bqt
projekt/rudel/grovinventering/arne.txt · Last modified: 2017/02/02 16:13 by lidbjork