User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:elsa [2016/12/13 21:35]
pontus created
projekt:rudel:grovinventering:elsa [2017/09/01 18:07]
bjarni mer info om donator och en länk
Line 3: Line 3:
 Typ: PDP-12 Typ: PDP-12
  
-Introduktionsår: ​1968(?)+Introduktionsår: ​1969
  
 Tillverkare:​ Digital Tillverkare:​ Digital
  
-Historia: Kommer från institution X+Historia: Kommer från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers 
 +sjukhus.
  
-Donator:+Donator: ​Mikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur,​ samt hans far Anders Fredriksson,​ docent i medicin.
  
 Kontaktperson(er):​ En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna. Kontaktperson(er):​ En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.
 +
 +[[:​admin:​maskiner:​elsa|Mer information.]]
 +
projekt/rudel/grovinventering/elsa.txt · Last modified: 2017/09/01 18:07 by bjarni