Namn: Elsa

Typ: PDP-12

Introduktionsår: 1969

Tillverkare: Digital

Historia: Kommer från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus.

Donator: Mikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur, samt hans far Anders Fredriksson, docent i medicin.

Kontaktperson(er): En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.

Mer information.