User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:krille

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:krille [2017/02/02 09:55]
lidbjork
projekt:rudel:grovinventering:krille [2017/02/02 16:05] (current)
lidbjork Lade till tillverkningsår
Line 7: Line 7:
 Tillverkare:​ Digital Equipment Corporation (DEC) Tillverkare:​ Digital Equipment Corporation (DEC)
  
-Krilles historia: Just denna VAX 8650 tillverkades ​gissningsvis 1986, i Galway, Irland, enligt bqt. Har varit hos Ericsson i Kista. De köpte den troligen ny. Okänt vad den användes till.+Krilles historia: Just denna VAX 8650 tillverkades ​1985 i Galway, Irland. Har varit hos Ericsson i Kista. De köpte den troligen ny. Okänt vad den användes till.
  
 Donator: Hämtades på Ericsson med lastbil av Update-medlemmarna bqt och Björn Knutsson, cirka 1996.  Donator: Hämtades på Ericsson med lastbil av Update-medlemmarna bqt och Björn Knutsson, cirka 1996. 
projekt/rudel/grovinventering/krille.txt · Last modified: 2017/02/02 16:05 by lidbjork