User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:mall

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projekt:rudel:grovinventering:mall [2017/01/13 08:49] (current)
pontus created
Line 1: Line 1:
 +Namn: Datorns hostnamn, t.ex. Elsa
  
 +Modell: Datorns modell, PDP-12
 +
 +Introduktionsår:​ När datorn lanserades, t.ex. 1968
 +
 +Tillverkare:​ Namnet på tillverkaren vid tillverkningstillfället. ​
 +
 +Historia: Kommer från institution X, användes till Y, köptes från Z, uppgraderades från Å->Ä.
 +
 +Donator: Hur hamnade den hos update
 +
 +Kontaktperson(er):​ En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.
projekt/rudel/grovinventering/mall.txt · Last modified: 2017/01/13 08:49 by pontus