Här listar vi Updates datorer efter hur viktiga vi tycker de är utifrån ett musealt perspektiv. Än så länge ganska löst definerat och listan nedan är inte slutgiltig.