User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering [2016/12/13 21:27]
pontus created
projekt:rudel:grovinventering [2017/02/04 17:17] (current)
ams
Line 1: Line 1:
 Här listar vi Updates datorer efter hur viktiga vi tycker de är utifrån ett musealt perspektiv. Än så länge ganska löst definerat och listan nedan är inte slutgiltig. Här listar vi Updates datorer efter hur viktiga vi tycker de är utifrån ett musealt perspektiv. Än så länge ganska löst definerat och listan nedan är inte slutgiltig.
  
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​crap1|Crap-1]] +  ​* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​Mall|Mall]]
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​aida|AIDA]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​magica|Magica]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​elsa|Elsa]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​warsaw|Warsaw]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​greek|Greek]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​sigge|Sigge]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​krille|Krille]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​arne|Arne]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​speedy|Speedy]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​rieman|Rieman]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​carmen|CARMEN]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​helena|Helena]] +
-* [[projekt:​rudel:​grovinventering:​knase|Knase]]+
  
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​crap1|Crap-1]] - bjarni
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​aida|AIDA]] - ante
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​magica|Magica]] - annafelixia
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​elsa|Elsa]] - zeltophil
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​warszawa|Warszawa]] - vol
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​greek|Greek]] - ams
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​sigge|Sigge]]
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​krille|Krille]] - lidbjork
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​arne|Arne]]
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​speedy|Speedy]] - pontus
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​riemann|Riemann]] - johannes
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​carmen|CARMEN]] - ante
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​helena|Helena]] - bqt
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​knase|Knase]]
 +  * [[projekt:​rudel:​grovinventering:​cherry|Cherry]] - ams
projekt/rudel/grovinventering.1481660874.txt.gz · Last modified: 2016/12/13 21:27 by pontus