User Tools

Site Tools


projekt:rudel:potentiella_lokaler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/10/07 19:39]
pontus
projekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/10/14 18:55] (current)
pontus
Line 1: Line 1:
 | Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | länk | Kommentar | | Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | länk | Kommentar |
 +| lablokal | Kåbovägen 4B | Ja (Pontus) | ~1500kr/kvm/år | 0-758kvm | Akademiska Hus | https://objektvision.se/Beskriv/218016187 | Ska titta på fredag den 15:e oktober |
 +| Butikslokal | Svartbäcksgatan 63 | Ja (Pontus) | ? | 0-1621 Kvm | ? | http://www.update.uu.se/~pontus/slask/lokal/Svartbacksgatan-63.pdf | Ska titta den 15:e oktober |
 | Butikslokal ? | Solskensgatan 6, Diset | Ja (Thorild) | 1100kr/kvm/år | 80kvm | Rikshem AB | https://objektvision.se/Beskriv/218013237 | Konstig layout och smal dörr | | Butikslokal ? | Solskensgatan 6, Diset | Ja (Thorild) | 1100kr/kvm/år | 80kvm | Rikshem AB | https://objektvision.se/Beskriv/218013237 | Konstig layout och smal dörr |
 | Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja (Thorild) | 12kkr/månad | 150kvm | Setune fastigheter AB, August | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | Fristående hus med kök. En del av lokalen är förråd i markplan. | | Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja (Thorild) | 12kkr/månad | 150kvm | Setune fastigheter AB, August | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | Fristående hus med kök. En del av lokalen är förråd i markplan. |
-Lagerlokal Bangårdsgatan 6, Centrum Ja (Thorild) UAF | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | - | +Lager Rapsgatan 25 Nej 100 kvm Klövern | https://www.lokalguiden.se/lokal/rapsgatan-25-uppsala-business-park-#images-section | Långt bort 
-Kontor Björkgatan 67B, Boländerna Ja (Pontus)-230-585kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna +Produktion Lefflersgatan 5 Nej | 1200 (+moms ? 195 kvm | https://objektvision.se/Beskriv/218021744 | | 
-Lagerlokal Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej (Pontus) 315kvm  Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna | |+Lager Bolandsgatan 15 | Nej | 158 kvm | https://www.lokalguiden.se/lokal/7-bolandsgatan-15-bol%C3%A4nderna | | 
  
  
Line 10: Line 13:
 Ej längre aktuella: Ej längre aktuella:
  
-| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | Länk | Kommentar | +| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | Länk | Kommentar 
 + 
 +| Butik | Vaksalagatan 31 | Ja (Pontus) | ? | 295-700 kvm | Uppsalahem | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-vaksalagatan-31-uppsala | Stor och dyr | 
 +| LSS-lokal | Döbelnsgatan 8a | Ja (Pontus) | ? | 170 kvm | Uppsalahem | https://objektvision.se/Description/Index/178013264 | Endast LSS-verksamhet | 
 +| Föreningslokal | Djäknegatan 39 | Ja (Pontus) | ? | 79 kvm | Uppsalahem | https://objektvision.se/Description/Index/218021451 | Liten och olämplig | 
 +| kontorslokal | Uppsala Arkivcentrum | Ja (Pontus) | ? | stoor | Akademiska Hus | | Stor och går inte att dela upp | 
 +| Lagerlokal | Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej (Pontus) | - | 315kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna | För stor | 
 +| Kontor | Björkgatan 67B, Boländerna | Ja (Pontus)| -| 230-585kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna | Inget svar, men för stor | 
 +| Lagerlokal | Bangårdsgatan 6, Centrum | Ja (Thorild) | - | - | UAF | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | Bara lager, vår verksamhet ej tillåten | 
 +| Butikslokal | Gropgränd 4 | Ja (Thorild) | ~ 1400kvm/år | 130kvm | UAF | För dyr och omöjlig trappa |
 | Butikslokal ? | Magasin Boland (Bolandsgatan 9)| Ja (Thorild) | -| -  | - | https://www.maklarhuset.se/kommersiella/sverige/uppsala/uppsala/bolandsgatan/310950 | - | | Butikslokal ? | Magasin Boland (Bolandsgatan 9)| Ja (Thorild) | -| -  | - | https://www.maklarhuset.se/kommersiella/sverige/uppsala/uppsala/bolandsgatan/310950 | - |
 | Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 180kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna | Kommer rivas om ca tre år | | Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 180kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna | Kommer rivas om ca tre år |
Line 22: Line 34:
 | Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 301kvm  | Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | Uthyrd | | Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 301kvm  | Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | Uthyrd |
 | Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 256kvm |Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | Uthyrd | | Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 256kvm |Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | Uthyrd |
 +
projekt/rudel/potentiella_lokaler.txt · Last modified: 2021/10/14 18:55 by pontus