User Tools

Site Tools


projekt:rudel:rensning:start

Gallring

English below

Update flyttar till mindre lokaler i december 2021 och gallrar i samlingen. Följande föremål skänkes till den som hämtar först. Vill du ha något som visas här? Kontakta update@update.uu.se, styrelsen@update.uu.se eller medlem du känner.

Vanliga frågor:

 • Är det verkligen gratis? Ja, men vi uppskattar en donation
 • Kan ni skicka? Nej, såvida inte er donation motiverar det extra arbetet
 • Var finns sakerna? Lägerhyddsvägen 2, Polacksbacken, Uppsala
 • Närdå? Så snart som möjligt, under december börjar vi kasta saker.
 • Finns det hiss? Ja
 • Finns det lastkaj? Nej, men låga trösklar och man kan köra fram till en bred port.

Mer saker läggs till eftersom.


Sorting out

Update moves to smaller rooms in December 2021 an is thinning out the collection. The following objects is donated to whoever picks it up first. Do you want something shown here? Contact update@update.uu.se, styrelsen@update.uu.se or a member you know.

FAQ:

 • Is it really free? Yes, but we appreciate a donation.
 • Will you ship? No, unless your donation motivates the extra effort on our part.
 • Where is it located? Lägerhyddsvägen 2, Polacksbacken, Uppsala, Sweden
 • When? As soon as possible, during December we start to throw things away.
 • Is there an elevator? Yes
 • Is there a loading bay? No, but low thresholds and a big door.

More things will be added.

DIAB

Lista över föremål/List of objects

Bild / Picture Beskrivning / Description Mer info / Further info
Okänd näverksutrustning E10k-skrotet borta
HSC90
SA600 och SA700 diskrack
Apollo manualer
SUN PCi (En hel kartong!)
Grafikkort PCI och ISA Okänt om dessa finns kvar
(Calculus är tagen)
Trancievers och SUN till PS/2 -adapter
Floppies
Musmattor SUN och DEC mus
Switch för serieport (och kanske parallell) Serieport Tagen
Tangentbord SUN och DEC (LK201)
Tangentbord DEC (LK201) och PC
Tangentbord DEC (LK501)
Tangentbord DEC (LK201, LK501) och PC
Tangentbord PC och SUN
Tangentbord PC
Färgband Toner bottles taken
Tangentbord SUN och DEC (LK201)
Tangentbord DEC (LK201)
Traktorpapper
Traktorpapper
Traktorpapper
Traktorpapper
Mer Traktorpapper
Ännu mer Traktorpapper
Compaq SCSI kort (kan möjligen passa Alpha)
Headset
Seriekort ISA och CD-läsare
VT320 term “kbd error. mörk bild”
VT320 term “fail självtest. ingen bild”
VT320 term “paj nätagg”
VT320 term “extremt mörk bild”
VT320 term “död”
projekt/rudel/rensning/start.txt · Last modified: 2022/01/05 11:42 by vol