User Tools

Site Tools


projekt:rudel:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:todo [2021/10/07 19:16]
pontus
projekt:rudel:todo [2021/10/14 19:01] (current)
pontus
Line 10: Line 10:
 ^ 28  | davidk/zeltophil | Vad för typ av försäkring behöver vi/vad kostar det? | Pågår, behöver kontakta försäkringsbolagen ang. priser, se t.ex. [[https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet/foreningsforsakring-bas|Folksam]]. David has talked to Länsförsäkringar and will contact folksam | ^ 28  | davidk/zeltophil | Vad för typ av försäkring behöver vi/vad kostar det? | Pågår, behöver kontakta försäkringsbolagen ang. priser, se t.ex. [[https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet/foreningsforsakring-bas|Folksam]]. David has talked to Länsförsäkringar and will contact folksam |
 ^ 29  | Rudel    | Sponsring företag.                             | Pågår, Mall att maila ut:[[projekt:rudel:priv:start|här]] | ^ 29  | Rudel    | Sponsring företag.                             | Pågår, Mall att maila ut:[[projekt:rudel:priv:start|här]] |
-^ 37  | Pontus           | Kontakta https://www.foretagenshistoria.se/ om lokaler | Kontaktade, främst dokumentation betalas per hyllmeter. Möjligen finns yta för pallar. Kontakta Krister Hillerud för mer information. Deponi, åtkomst på avtalad tid. Möte 13:e Oktober |+^ 37  | Pontus           | Kontakta https://www.foretagenshistoria.se/ om lokaler | Dokumentation per hyllmeter. Möjlighet finns för pallar. Deponi, åtkomst på avtalad tid. Möte avklarat, väntar på offert |
 ^ 42  | Pontus       | Sammarbete med LSSM. Ja!                                   | Pågår, väntar svar | ^ 42  | Pontus       | Sammarbete med LSSM. Ja!                                   | Pågår, väntar svar |
 ^ 43  | Bjarni       | Söka pengar från Per Wahlunds Stiftelse https://old.utn.se/sv/om-karen/wahlunds-stiftelse | Ny | ^ 43  | Bjarni       | Söka pengar från Per Wahlunds Stiftelse https://old.utn.se/sv/om-karen/wahlunds-stiftelse | Ny |
projekt/rudel/todo.txt · Last modified: 2021/10/14 19:01 by pontus