User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:start [2015/08/31 22:00]
lidbjork Blargh
projekt:start [2017/08/16 19:12]
kgs
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
  
-Här kommer vi att lägga ​upp information ​om olika pågående ​projekt ​hos Update.+  * [[kakrafoon]],​ system för att köa och spela upp musik i [[:​lokaler:​t-salen|T-salen]]. 
 +  * [[Biblioteket]] i T-salen. 
 +  * [[Updateringar]],​ som vi kallar våra föreläsningar. 
 +  * [[Utställningar]] 
 +  * [[Uptime]], Updates tidning. 
 +  * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa. 
 +  * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande. 
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd. 
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in. 
 + 
 +==== Medlemmars projekt ==== 
 + 
 +  * [[http://​www.update.uu.se/​~bjarni/​brum/​|Brum]],​ en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni) 
 +  * [[https://​github.com/​andysan/​greenpea|GreenPea]],​ en PDP-12-emulator (sandberg) 
 +  * [[projekt:​drtrivsel:​start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) 
 +  * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs) 
 +  * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]](sadropol, ?)
projekt/start.txt · Last modified: 2017/11/03 20:31 by kgs