User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:start [2015/09/02 17:54]
martin
projekt:start [2017/09/22 20:14]
bjarni flyttade vacscan från project till projekt, den korrekta namnrymden
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
  
-Här kommer vi att lägga ​upp information om olika pågående projekt hos Update+  * [[kakrafoon]],​ system för att köa och spela upp musik i [[:​lokaler:​t-salen|T-salen]]
- +  * [[Biblioteket]] i T-salen. 
-==== Föreningsprojekt ==== +  * [[Updateringar]],​ som vi kallar våra föreläsningar. 
- +  * [[Utställningar]] 
-I detta avsnitt hittar du projekt som angår hela föreningen+  * [[Uptime]], Updates tidning
- +  * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa. 
-==== Medlemsprojekt ==== +  * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande. 
- +  * [[Inventering]] av Updates förråd. 
-I detta avsnitt hittar du medlemmars egna projekt.+  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
  
-=== bjarni ​===+==== Medlemmars projekt ====
  
-  * [[projekt:bjarni:Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator.+  * [[http://​www.update.uu.se/​~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni) 
 +  * [[https://​github.com/​andysan/​greenpea|GreenPea]],​ en PDP-12-emulator (sandberg) 
 +  * [[projekt:​drtrivsel:​start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) 
 +  * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs) 
 +  * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?) 
 +  * [[projekt:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.txt · Last modified: 2019/04/16 22:07 by zeltophil