User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekt:start [2016/10/19 16:42]
sadropol [Medlemmars projekt]
projekt:start [2017/09/22 20:14]
bjarni flyttade vacscan från project till projekt, den korrekta namnrymden
Line 9: Line 9:
   * [[Uptime]], Updates tidning.   * [[Uptime]], Updates tidning.
   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.
 +  * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande.
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd.
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
Line 16: Line 19:
   * [[projekt:​drtrivsel:​start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)   * [[projekt:​drtrivsel:​start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)
   * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)   * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)
-  * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)+  * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?) 
 +  * [[projekt:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.txt · Last modified: 2017/11/03 20:31 by kgs