User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:start [2017/02/08 17:03]
bjarni
projekt:start [2017/08/16 19:12]
kgs
Line 10: Line 10:
   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.
   * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande.   * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande.
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd.
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
projekt/start.txt · Last modified: 2017/11/03 20:31 by kgs