User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:start [2017/07/20 21:12]
bjarni
projekt:start [2017/09/14 13:31]
kgs [Medlemmars projekt]
Line 11: Line 11:
   * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande.   * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande.
   * [[Inventering]] av Updates förråd.   * [[Inventering]] av Updates förråd.
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
Line 19: Line 20:
   * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)   * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)
   * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)   * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)
 +  * [[project:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.txt · Last modified: 2017/11/03 20:31 by kgs