User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2015/08/31 22:00]
lidbjork Blargh
projekt:start [2019/04/16 22:07] (current)
zeltophil added mini-conference
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
  
-Här kommer vi att lägga ​upp information ​om olika pågående ​projekt ​hos Update.+  * [[kakrafoon]],​ system för att köa och spela upp musik i [[:​lokaler:​t-salen|T-salen]]. 
 +  * [[Biblioteket]] i T-salen. 
 +  * [[Updateringar]],​ som vi kallar våra föreläsningar. 
 +  * [[Utställningar]] 
 +  * [[Uptime]], Updates tidning. 
 +  * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa. 
 +  * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande. 
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd. 
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in. 
 +  * [[mini-conference|Update mini-conference]] 
 + 
 +==== Medlemmars projekt ==== 
 + 
 +  * [[http://​www.update.uu.se/​~bjarni/​brum/​|Brum]],​ en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni) 
 +  * [[https://​github.com/​andysan/​greenpea|GreenPea]],​ en PDP-12-emulator (sandberg) 
 +  * [[projekt:​drtrivsel:​start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) 
 +  * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:​orgel:​devlog|Dev log här]]. 
 +  * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?) 
 +  * [[projekt:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1441051212.txt.gz · Last modified: 2015/08/31 22:00 by lidbjork