User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2017/02/08 17:03]
bjarni
projekt:start [2017/09/22 20:14] (current)
bjarni flyttade vacscan från project till projekt, den korrekta namnrymden
Line 10: Line 10:
   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.
   * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande.   * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande.
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd.
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
Line 18: Line 20:
   * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)   * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)
   * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)   * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)
 +  * [[projekt:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1486569819.txt.gz · Last modified: 2017/02/08 17:03 by bjarni