User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2015/09/03 00:09]
lidbjork [Föreningsprojekt]
projekt:start [2019/04/16 22:07] (current)
zeltophil added mini-conference
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
  
-Här kommer vi att lägga upp information om olika pågående projekt hos Update. +  ​* [[kakrafoon]],​ system för att köa och spela upp musik i [[:​lokaler:​t-salen|T-salen]]. 
- +  * [[Biblioteket]] i T-salen. 
-==== Föreningsprojekt ==== +  * [[Updateringar]],​ som vi kallar våra föreläsningar. 
- +  * [[Utställningar]] 
-I detta avsnitt hittar du projekt som angår hela föreningen. +  * [[Uptime]], Updates tidning. 
- +  * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa. 
-  ​* [[kakrafoon|Kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[:​lokaler:​t-salen|T-salen]]. +  * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande. 
- +  * [[Inventering]] av Updates förråd. 
-==== Medlemsprojekt ==== +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in. 
- +  * [[mini-conference|Update mini-conference]]
-I detta avsnitt hittar du medlemmars egna projekt.+
  
-=== bjarni ​===+==== Medlemmars projekt ====
  
-  * [[projekt:bjarni:Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator.+  * [[http://​www.update.uu.se/​~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni) 
 +  * [[https://​github.com/​andysan/​greenpea|GreenPea]],​ en PDP-12-emulator (sandberg) 
 +  * [[projekt:​drtrivsel:​start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) 
 +  * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:​orgel:​devlog|Dev log här]]. 
 +  * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?) 
 +  * [[projekt:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1441231759.txt.gz · Last modified: 2015/09/03 00:09 by lidbjork