User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2016/03/20 06:30]
bjarni [Projekt]
projekt:start [2017/11/03 20:31] (current)
kgs [Medlemmars projekt]
Line 8: Line 8:
   * [[Utställningar]]   * [[Utställningar]]
   * [[Uptime]], Updates tidning.   * [[Uptime]], Updates tidning.
 +  * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.
 +  * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande.
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd.
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
Line 13: Line 17:
   * [[http://​www.update.uu.se/​~bjarni/​brum/​|Brum]],​ en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)   * [[http://​www.update.uu.se/​~bjarni/​brum/​|Brum]],​ en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)
   * [[https://​github.com/​andysan/​greenpea|GreenPea]],​ en PDP-12-emulator (sandberg)   * [[https://​github.com/​andysan/​greenpea|GreenPea]],​ en PDP-12-emulator (sandberg)
-  * [[https://​github.com/​mtornwall/​drtrivsel/|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) +  * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) 
 +  * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:​orgel:​devlog|Dev log här]]. 
 +  * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?) 
 +  * [[projekt:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1458451825.txt.gz · Last modified: 2016/03/20 06:30 by bjarni