User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:start [2017/09/14 13:31]
kgs [Medlemmars projekt]
projekt:start [2017/09/22 20:14] (current)
bjarni flyttade vacscan från project till projekt, den korrekta namnrymden
Line 20: Line 20:
   * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)   * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)
   * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)   * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)
-  * [[project:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.+  * [[projekt:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1505388710.txt.gz · Last modified: 2017/09/14 13:31 by kgs