User Tools

Site Tools


projekt:sting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekt:sting [2017/06/06 17:09]
bjarni
projekt:sting [2017/06/06 17:13]
bjarni
Line 1: Line 1:
 ====== Stingfestivalen ====== ====== Stingfestivalen ======
  
-Läs [[anteckningar:​stingdagen|anteckningarna från 2015]].+Läs [[anteckningar:​stingdagen|anteckningarna från tidigare år]].
  
 Saker vi planerar: Saker vi planerar:
Line 23: Line 23:
  
   * Nånting som man kan stanna och delta i vore ju optimalt, så att vi inte bara visar upp oss utan också drar in folk i att ha roligt med oss. Vad kan man hitta på?    * Nånting som man kan stanna och delta i vore ju optimalt, så att vi inte bara visar upp oss utan också drar in folk i att ha roligt med oss. Vad kan man hitta på? 
 +
 +  * Kanske en filmkväll strax efter mottagningen,​ som vi gör reklam för under Stingdagen?
  
  
projekt/sting.txt · Last modified: 2017/06/06 17:15 by bjarni