User Tools

Site Tools


projekt:sting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:sting [2017/06/06 17:09]
bjarni
projekt:sting [2017/06/06 17:15] (current)
bjarni [Tält]
Line 1: Line 1:
 ====== Stingfestivalen ====== ====== Stingfestivalen ======
  
-Läs [[anteckningar:​stingdagen|anteckningarna från 2015]].+Läs [[anteckningar:​stingdagen|anteckningarna från tidigare år]].
  
 Saker vi planerar: Saker vi planerar:
Line 18: Line 18:
  
   * Soffa.   * Soffa.
 +  * Kaffe.
  
-  * Man ska kunna gå med i föreningen på plats.+  * Man ska kunna gå med i föreningen på plats. Detta är "​SUPERVIKTIGT"​.
  
   * Nånting som man kan stanna och delta i vore ju optimalt, så att vi inte bara visar upp oss utan också drar in folk i att ha roligt med oss. Vad kan man hitta på?    * Nånting som man kan stanna och delta i vore ju optimalt, så att vi inte bara visar upp oss utan också drar in folk i att ha roligt med oss. Vad kan man hitta på? 
 +
 +  * Kanske en filmkväll strax efter mottagningen,​ som vi gör reklam för under Stingdagen?
  
  
Line 30: Line 33:
 Kan man skaffa fram bättre tält, kanske begagnade tält från armen? Kan man skaffa fram bättre tält, kanske begagnade tält från armen?
  
 +Vi skiter nog i tältet.
  
 ==== Affischer ==== ==== Affischer ====
projekt/sting.1496761740.txt.gz · Last modified: 2017/06/06 17:09 by bjarni