Updateringar

Så kallas Updates offentliga föreläsningar.

Vi har för avsikt att återuppta det här projektet, och tänker oss försöka med lunchföreläsningar med gratis smörgåsar för att locka publik.

Ideer på framtida updateringar: