User Tools

Site Tools


projekt:updateringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projekt:updateringar [2017/11/04 18:30] (current)
bjarni created
Line 1: Line 1:
 +====== Updateringar ======
 +
 +Så kallas Updates offentliga föreläsningar.
 +
 +Vi har för avsikt att återuppta det här projektet, och tänker oss försöka med lunchföreläsningar med gratis smörgåsar för att locka publik.
 +
 +Ideer på framtida updateringar:​
 +
 +  * Världens bästa programmeringsspråk Forth
 +  * En mini-kurs i operativsystem,​ motiverat av att DV-programmets kurs i operativsystem helt verkar ha trillat omkull på sistone.
 +  * Annas invigningsföreläsning från utställningen på FA
  
projekt/updateringar.txt · Last modified: 2017/11/04 18:30 by bjarni