User Tools

Site Tools


projekt:uptime

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekt:uptime [2016/08/01 15:56]
martin [Planering för nästa nummer!]
projekt:uptime [2016/08/01 15:56]
martin [Planering för nästa nummer!]
Line 18: Line 18:
   * Nåt litet om wikin och webbsidan? (lidbjork)   * Nåt litet om wikin och webbsidan? (lidbjork)
   * En artikel om HTTPS och Let's Encrypt (martin) -- **färdig**   * En artikel om HTTPS och Let's Encrypt (martin) -- **färdig**
-  * Ett kort förord till tidningen -- **nästan färdigt**+  * Ett kort förord till tidningen ​(martin) ​-- **nästan färdigt**
  
 ==== För senare nummer ==== ==== För senare nummer ====
projekt/uptime.txt · Last modified: 2017/06/15 08:30 by bjarni