User Tools

Site Tools


projekt:uptime

Uptime

Här finns tidigare nummer och allmän info.

Planering för nästa nummer!

Idéer till innehåll:

  • Updates historia (bjarni, lidbjork, martin) - in progress
  • Jubileumssittningen (martin, lidbjork) - är det här fortfarande aktuellt?
  • Presentation av styrelsen - lidbjorks, bjarnis, tharos och martins är färdiga. kgs återstår.
  • Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork) - färdig
  • Artikel om Monte Carlo Tree Search (kgs)
  • Stingdagen
  • Updates logga (bjarni) - påbörjad
  • Brum, bjarnis datorbygge (bjarni)
  • Nåt litet om wikin och webbsidan? (lidbjork)
  • En artikel om HTTPS och Let's Encrypt (martin) – färdig
  • Ett kort förord till tidningen
  • Intervjuer med utomstående som använder datorer till intressanta saker i jobbet
  • Utställningen på Folkrörelsearkivet

För senare nummer

  • Bjarnis karta över t-salen, second edition? (bjarni)
  • Böcker och dokumentärer om datorns historia (lidbjork, fler?)
  • Utställningar
  • Nånting om martins och bjarnis dator Doktor Trivsel (bjarni, martin)
  • Nånting om spekulativ kompilering (martin)
  • Nånting kul om Macintosh SE(/30) och ev SD2SCSI (lidbjork)
  • Updatering (föreläsning)-relaterade artiklar?
  • “Fixa dina Mac- och Atari-disketter i *nix” (lidbjork)
  • Nånting om Magica (bjarni)
  • Hur pontus fick igång sin 2020 (?)
  • MED MERA
projekt/uptime.txt · Last modified: 2017/06/15 08:30 by bjarni