User Tools

Site Tools


projekt:uptime

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projekt:uptime [2015/10/06 18:03]
lidbjork created
projekt:uptime [2017/06/15 08:30] (current)
bjarni [Planering för nästa nummer!]
Line 1: Line 1:
-===== Uptime ​2015 =====+===== Uptime =====
  
-Planering för nästa nummer!+[[:​uptime:​start|Här]] finns tidigare nummer och allmän info. 
 + 
 + 
 +==== Planering för nästa nummer! ​====
  
 Idéer till innehåll: Idéer till innehåll:
  
-  * Updates historia (bjarni/lidbjork/martin)+  * Updates historia (bjarnilidbjorkmartin) ​- **in progress** 
 +  * Jubileumssittningen (martin, lidbjork) - är det här fortfarande aktuellt? 
 +  * Presentation av styrelsen - **lidbjorks,​ bjarnis, tharos och martins är färdiga. kgs återstår.** 
 +  * Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork) - **färdig** 
 +  * Artikel om Monte Carlo Tree Search (kgs) 
 +  * Stingdagen 
 +  * Updates logga (bjarni) - **påbörjad** 
 +  * Brum, bjarnis datorbygge (bjarni) 
 +  * Nåt litet om wikin och webbsidan? (lidbjork) 
 +  * En artikel om HTTPS och Let's Encrypt (martin) -- **färdig** 
 +  * Ett kort förord till tidningen 
 +  * Intervjuer med utomstående som använder datorer till intressanta saker i jobbet 
 +  * Utställningen på Folkrörelsearkivet 
 + 
 +==== För senare nummer ==== 
   * Bjarnis karta över t-salen, second edition? (bjarni)   * Bjarnis karta över t-salen, second edition? (bjarni)
-  * Presentation av nya styrelsemedlemmar?​ 
-  * Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork) 
   * Böcker och dokumentärer om datorns historia (lidbjork, fler?)   * Böcker och dokumentärer om datorns historia (lidbjork, fler?)
-  * Jubileumssittningen 
   * Utställningar   * Utställningar
-  * Stingdagen+  * Nånting om martins och bjarnis dator Doktor Trivsel (bjarni, martin) 
 +  * Nånting om spekulativ kompilering (martin) 
 +  * Nånting kul om Macintosh SE(/30) och ev SD2SCSI (lidbjork)
   * Updatering (föreläsning)-relaterade artiklar?   * Updatering (föreläsning)-relaterade artiklar?
   * "Fixa dina Mac- och Atari-disketter i *nix" (lidbjork)   * "Fixa dina Mac- och Atari-disketter i *nix" (lidbjork)
-  * Nånting om spekulativ kompilering ​(martin+  * Nånting om Magica ​(bjarni
-  * Updates logga (bjarni) +  * Hur pontus fick igång sin 2020 (?)
-  * Brum, bjarnis datorbygge +
-  * Nåt litet om wikin och webbsidan?+
   * MED MERA   * MED MERA
 +
projekt/uptime.1444147401.txt.gz · Last modified: 2015/10/06 18:03 by lidbjork