User Tools

Site Tools


projekt:uptime

This is an old revision of the document!


Uptime

Här finns tidigare nummer och allmän info.

Planering för nästa nummer!

Idéer till innehåll:

 • Updates historia (bjarni/lidbjork/martin)
 • Bjarnis karta över t-salen, second edition? (bjarni)
 • Presentation av nya styrelsemedlemmar?
 • Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork)
 • Böcker och dokumentärer om datorns historia (lidbjork, fler?)
 • Jubileumssittningen
 • Utställningar
 • Stingdagen
 • Updatering (föreläsning)-relaterade artiklar?
 • “Fixa dina Mac- och Atari-disketter i *nix” (lidbjork)
 • Nånting om spekulativ kompilering (martin)
 • Updates logga (bjarni)
 • Brum, bjarnis datorbygge
 • Nåt litet om wikin och webbsidan?
 • Artikel om Monte Carlo Tree Search (Andreas)
 • MED MERA
projekt/uptime.1449681520.txt.gz · Last modified: 2015/12/09 18:18 by kgs