User Tools

Site Tools


projekt:uptime

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:uptime [2016/04/21 18:11]
bjarni
projekt:uptime [2017/06/15 08:30] (current)
bjarni [Planering för nästa nummer!]
Line 8: Line 8:
 Idéer till innehåll: Idéer till innehåll:
  
-  * Updates historia (bjarni, lidbjork, martin) +  * Updates historia (bjarni, lidbjork, martin) ​- **in progress** 
-  * Jubileumssittningen (martin) +  * Jubileumssittningen (martin, lidbjork- är det här fortfarande aktuellt? 
-  * Presentation av styrelsen +  * Presentation av styrelsen ​- **lidbjorks,​ bjarnis, tharos och martins är färdiga. kgs återstår.** 
-  * Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork)+  * Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork) ​- **färdig**
   * Artikel om Monte Carlo Tree Search (kgs)   * Artikel om Monte Carlo Tree Search (kgs)
-  * Stingdagen ​(martin) +  * Stingdagen 
-  * Updates logga (bjarni)+  * Updates logga (bjarni) ​- **påbörjad**
   * Brum, bjarnis datorbygge (bjarni)   * Brum, bjarnis datorbygge (bjarni)
   * Nåt litet om wikin och webbsidan? (lidbjork)   * Nåt litet om wikin och webbsidan? (lidbjork)
 +  * En artikel om HTTPS och Let's Encrypt (martin) -- **färdig** 
 +  * Ett kort förord till tidningen 
 +  * Intervjuer med utomstående som använder datorer till intressanta saker i jobbet 
 +  * Utställningen på Folkrörelsearkivet
  
 ==== För senare nummer ==== ==== För senare nummer ====
Line 29: Line 32:
   * Updatering (föreläsning)-relaterade artiklar?   * Updatering (föreläsning)-relaterade artiklar?
   * "Fixa dina Mac- och Atari-disketter i *nix" (lidbjork)   * "Fixa dina Mac- och Atari-disketter i *nix" (lidbjork)
 +  * Nånting om Magica (bjarni)
 +  * Hur pontus fick igång sin 2020 (?)
   * MED MERA   * MED MERA
  
projekt/uptime.1461255103.txt.gz · Last modified: 2016/04/21 18:11 by bjarni