User Tools

Site Tools


projekt:uptime

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:uptime [2016/07/11 15:46]
lidbjork Statusgrej
projekt:uptime [2017/06/15 08:30] (current)
bjarni [Planering för nästa nummer!]
Line 9: Line 9:
  
   * Updates historia (bjarni, lidbjork, martin) - **in progress**   * Updates historia (bjarni, lidbjork, martin) - **in progress**
-  * Jubileumssittningen (martin, lidbjork) - **Bilder finns fixade /lidbjork** +  * Jubileumssittningen (martin, lidbjork) - är det här fortfarande aktuellt? 
-  * Presentation av styrelsen - **lidbjorks och martins är färdiga**+  * Presentation av styrelsen - **lidbjorks, bjarnis, tharos ​och martins är färdiga. kgs återstår.**
   * Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork) - **färdig**   * Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork) - **färdig**
   * Artikel om Monte Carlo Tree Search (kgs)   * Artikel om Monte Carlo Tree Search (kgs)
-  * Stingdagen ​(martin)+  * Stingdagen
   * Updates logga (bjarni) - **påbörjad**   * Updates logga (bjarni) - **påbörjad**
   * Brum, bjarnis datorbygge (bjarni)   * Brum, bjarnis datorbygge (bjarni)
   * Nåt litet om wikin och webbsidan? (lidbjork)   * Nåt litet om wikin och webbsidan? (lidbjork)
 +  * En artikel om HTTPS och Let's Encrypt (martin) -- **färdig** 
 +  * Ett kort förord till tidningen 
 +  * Intervjuer med utomstående som använder datorer till intressanta saker i jobbet 
 +  * Utställningen på Folkrörelsearkivet
  
 ==== För senare nummer ==== ==== För senare nummer ====
projekt/uptime.1468244784.txt.gz · Last modified: 2016/07/11 15:46 by lidbjork