User Tools

Site Tools


projekt:vacscan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projekt:vacscan [2017/09/22 20:11] (current)
bjarni created
Line 1: Line 1:
 +====== Spectra Vacscan ======
  
 +  * Hittades i skroten av bjarni.
 +  * Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar.
 +  * Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den.
 +  * "​Hittade [[http://​www.update.uu.se/​~kgs/​vacscan/​LP101002.204Vacscan.pdf|manual]] men bjarni vill inte bli spoilad så använd endast i nödfall!"​ - kgs
projekt/vacscan.txt · Last modified: 2017/09/22 20:11 by bjarni