User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
start [2014/04/01 18:16]
martin created
start [2016/04/13 13:26]
bjarni länkade lite mer grejer och putsade på styckeindelningen
Line 1: Line 1:
-===== Update =====+====== Välkommen till Datorföreningen ​Update=====
 +\\ 
 +Update är en förening för alla datorintresserade vid [[http://​www.uu.se|Uppsala universitet]] och [[http://​www.slu.se|SLU]] i Uppsala. Vi är till för dig som gillar att hålla på med datorer i alla deras former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, stort som litet, olika datorarkitekturer,​ Unix/Linux, fleranvändarsystem,​ programmering,​ med mera. 
 + 
 +Vi har en [[lokaler:​T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer. 
 + 
 +Vi har också egen [[admin:​start|datordrift]] i T-salen och i en [[lokaler:​datorhallen|datorhall]] i samma byggnad. 
 + 
 +Update driver också diverse [[projekt:​]],​ bland annat föreläsningar,​ [[projekt:​utställningar]],​ och en [[uptime:​|medlemstidning]]. 
 + 
 +Varje månad [[kultur:​onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]],​ och cirka två gånger i månaden anordnas så kallade [[kultur:​sweatshop|sweatshops]] då vi träffas i T-salen och jobbar med våra hobbyprojekt. 
 + 
 +I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustning,​ dokumentation,​ och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet.
  
start.txt · Last modified: 2016/04/13 13:26 by bjarni