User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
start [2014/09/11 18:07]
lidbjork
start [2015/09/15 00:41]
bjarni
Line 1: Line 1:
-====== Update ======+====== ​Välkommen till Datorföreningen ​Update====== 
 +\\ 
 +Update är en förening för alla datorintresserade vid [[http://​www.uu.se|Uppsala universitet]] och [[http://​www.slu.se|SLU]] i Uppsala. Vi är till för dig som gillar att hålla på med datorer i alla deras former – hårdvara, mjukvara, modernt som gammalt, stort som litet, olika datorarkitekturer,​ Unix/Linux, fleranvändarsystem,​ programmering,​ med mera.
  
-Välkommen till Datorföreningen Update!+Vi har en [[lokaler:​T-salen|lokal]] på Polacksbacken där vi umgås, pluggar och pysslar med datorer.
  
-Update ​är en förening för datorintresserade på Uppsala Universitetgrundad 1983 och med lokaler på Polacksbacken ​i Uppsala.+Update ​driver också diverse [[projekt:​]]bland annat föreläsningar,​ utställningar,​ [[admin:​|administration]] av ett antal datorsystem ​och tjänster, samt en [[uptime:​|medlemstidning]]. Varje månad [[kultur:​onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]]. 
 + 
 +I våra lokaler på Polacksbacken ​finns också en omfattande samling av datorutrustning,​ dokumentation,​ och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet.
  
-På den här wikin samlar vi all tänkbar information om föreningens verksamhet, datorer, lokaler, historia, med mera. 
start.txt · Last modified: 2016/04/13 13:26 by bjarni